Szczucki Krzysztof, Skarga nadzwyczajna w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Skarga nadzwyczajna w praktyce

Przedmiotem komentarza jest wprowadzony w ustawie z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym nowy środek kontroli prawomocnych orzeczeń sądowych w postaci skargi nadzwyczajnej. Przedstawione w tekście tezy stanowią wyłącznie poglądy Autora.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX