Wrzesińska-Nowacka Aleksandra, Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym - wymogi formalne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym - wymogi formalne

Komentarz przedstawia przesłanki dopuszczalności skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów formalnych, jakim powinna ona odpowiadać jako pismo w postępowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX