Wrzesińska-Nowacka Aleksandra, Skarga kasacyjna - rodzaje rozstrzygnięć NSA

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Skarga kasacyjna - rodzaje rozstrzygnięć NSA

Komentarz zawiera omówienie orzeczeń wydawanych przez NSA w toku postępowania wywołanego wniesieniem skargi kasacyjnej

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX