Milczarek Marcin, Skarga kasacyjna oraz zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Skarga kasacyjna oraz zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarz omawia zagadnienia związane z dwoma środkami zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym, czyli skargą kasacyjną i zażaleniem. Autor omawia wymogi formalne tych środków, ich podstawy, podmioty uprawnione do ich sporządzenia i wniesienia oraz postępowanie odwoławcze w zarysie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX