Makowski Kamil, Skarga do WSA jako realizacja prawa do sądu. Ustrojowe umiejscowienie sądownictwa administracyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Skarga do WSA jako realizacja prawa do sądu. Ustrojowe umiejscowienie sądownictwa administracyjnego

Środek nadzorczy, jakim jest skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA), stanowi jeden z instrumentów przysługujących w ramach proceduralnego ujęcia nadzoru. Przepisy ustaw ustrojowych pozwalają organom nadzoru na wnoszenie skarg do sądów administracyjnych. W rzeczywistości ze skargi do WSA korzystają przede wszystkim wojewodowie. Dla jednostek samorządu terytorialnego (nadzorowanych) jest to natomiast narzędzie umożliwiające ochronę zapewnionej im samodzielności. W publikacji omówiono skargę do WSA jako sposób realizacji prawa do sądu oraz umiejscowienie sądownictwa w systemie sądowniczym państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX