Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję okręgowego inspektora pracy - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję okręgowego inspektora pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Autor:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję okręgowego inspektora pracy

Decyzja inspektora pracy, zwana nakazem, może być wzruszona w trybie odwoławczym do okręgowego inspektora pracy. Decyzja organu II instancji jest już ostateczna – nie przysługuje od niej odwołanie. Nie oznacza to jednak pozbawienia podmiotu kontrolowanego możliwości dalszej obrony swoich praw - w przypadku, gdy decyzja okręgowego inspektora pracy nie jest dla strony satysfakcjonująca. W takiej sytuacji można rozważyć zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX