Marciniak Jarosław, Skalowanie systemu premiowania w firmie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Skalowanie systemu premiowania w firmie

W realiach „rynku pracownika” i konieczności zwiększenia motywacji firmy bardzo mocno zajęły się tematem premiowania – systemy są doskonalone, zmieniane lub wprowadzane „od zera”. Często popełniane są błędy dotyczące wielkości i proporcji premii, a także zasad jej podziału w organizacji. System wynagradzania w przedsiębiorstwie musi powiązać czynniki efektywności pracy oraz koszty pracy w ramach procesu optymalnego motywowania personelu i optymalnego zarządzania w ogóle. Warto w tym miejscu podkreślić, że pracodawca, w szczególności pracodawca prywatny, posiada dużą swobodę w kształtowaniu systemów wynagradzania w przedsiębiorstwie. Uważa się, że system wynagrodzeń jest efektywny, jeżeli w taki sposób alokuje środki na wynagrodzenia, aby przy możliwie najmniejszych kosztach zapewnić najlepsze działanie motywujące płacy. Pytanie kluczowe brzmi: ile płacić, jak powinien kształtować się udział premiowania w polityce motywacji?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX