Siwiec Maciej, Sieć szpitali - zasady kwalifikacji do poszczególnych poziomów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2020 r.
Autor:

Sieć szpitali - zasady kwalifikacji do poszczególnych poziomów

Niniejsza publikacja przygotowana została w oparciu o uchwalony tekst ustawy z dnia 23 marca 2017 r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (nowe przepisy obowiązują od 4 maja 2017 r., ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 26 kwietnia 2017 r. pod poz. 844) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.06.2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX