Paszkowski Artur, Sieć szpitali a ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sieć szpitali a ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Niniejsza publikacja przybliża główne założenia i wpływ systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX