Chałupka Marcin, Senat uczelni w obliczu ustawy 2.0

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Senat uczelni w obliczu ustawy 2.0

Komentarz prezentuje kluczowe problemy praktyczne wdrożenia zasad nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie organów uczelni. Autor wskazuje problemy interpretacyjne ustawy 2.0 w zakresie wyboru senatu.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access