Selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych - OpenLEX

Ćwiek Piotr, Selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów nakłada na wytwórców odpadów komunalnych obowiązek odpowiedniego gromadzenia odpadów komunalnych w sposób określony tym aktem. Komentarz szczegółowo omawia wymagania dla pojemników i worków przeznaczonych na zbieranie w nich odpowiednich frakcji odpadów, kolorystykę, sposób ich oznaczania oraz dopuszczalne odstępstwo od oznaczania pojemników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX