Ścigany nie ukryje się przed ENA w Norwegii i Islandii - OpenLEX

Bujalski Rafał, Ścigany nie ukryje się przed ENA w Norwegii i Islandii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Ścigany nie ukryje się przed ENA w Norwegii i Islandii

Tytuł aktu prawnego

Umowa między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią

Podmioty, których dotyczy akt prawny

sądy - wydziały karne

prokuratorzy

Opis aktu prawnego

1 listopada 2019 r. weszła w życie umowa między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, dalej umowa o przekazywaniu osób. Podpisana 13 lat temu umowa musiała zostać ratyfikowana przez Polskę ze względu na złożone przez nią tzw. zastrzeżenie konstytucyjne stwierdzające, że stosowanie umowy przez Polskę poprzedzone będzie przeprowadzeniem odpowiedniej procedury konstytucyjne. Ratyfikacja nastąpiła na podstawie ustawy z dnia 23 października 2008 r.

Umowa odzwierciedla zasadniczo przepisy decyzji ramowej2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi. Podobnie jak decyzja ramowa,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX