Kowalski Radosław, Sankcyjny podatek od spadków i darowizn oraz PCC w kontekście ustaleń w sprawie nieujawnionych przychodów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sankcyjny podatek od spadków i darowizn oraz PCC w kontekście ustaleń w sprawie nieujawnionych przychodów

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., SK 18/09 dotyczący regulacji normujących opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł stworzył dla podatników nowe możliwości obrony przed żądaniami ze strony fiskusa. Moim zdaniem, argumentacja podnoszona w rzeczonym wyroku, a nade wszystko zarzuty świadczące o niekonstytucyjności regulacji podatkowych w PIT uznane za słuszne, mogą, czy wręcz powinny mieć wpływ na interpretację innych regulacji prawa podatkowego, które – podobnie jak przepisy normujące podatek dochodowy a uznane za naruszające Konstytucję RP – prowadzą do sytuacji, w której zobowiązanie podatkowe nigdy nie ulegnie przedawnieniu. Taką wadą, według mnie, obarczone są przepisy wprowadzające dwudziestoprocentowy podatek od spadków i darowizny oraz obliczany według tej samej stawki podatek od czynności cywilnoprawnych. W niniejszej publikacji przedstawiona została analiza, a w wyniku takiej argumenty, które powinny skłonić do poddania badaniu pod kątek zgodności z Ustawą Zasadniczą dwóch regulacji ustaw normujących podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX