Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Sankcje za zaniżenie składki wypadkowej

Od 1.04.2017 r. zmieniły się dotychczas obowiązujące zasady podwyższania przez ZUS stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok składkowy w sytuacji, gdy płatnik składek zaniżył jej wysokość. Przyjęte w ustawie z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców zasady podwyższania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są korzystniejsze dla płatników składek od poprzednich zasad.

Skomplikowane zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe i towarzyszący im obowiązek przekazywania do ZUS Informacji ZUS IWA przyczyniają się do tego, że wielu płatników składek zaniża stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, a co za tym idzie jest zagrożonych podwyższeniem tej stopy na cały rok składkowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?