Kosieradzki Tomasz, Piekarz Radosław, Sankcje w zakresie cen transferowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Sankcje w zakresie cen transferowych

Podstawowym warunkiem niewystąpienia sankcji jest posiadanie dokumentacji cen transferowych i jej przedstawienie na żądanie odpowiedniego organu. W przypadku gdy organ nie wystąpił z żądaniem przedstawienia dokumentacji, nie jest możliwe zastosowanie stawki sankcyjnej. Jeżeli organ zażąda dokumentacji, należy przedstawić ją w odpowiednim terminie.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access