Liszewska Agnieszka, Sankcje orzekane w postępowaniu o odpowiedzialność zawodową lekarzy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sankcje orzekane w postępowaniu o odpowiedzialność zawodową lekarzy

Artykuł przedstawia sankcje orzekane w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Opisano sankcje upomnienia i nagany, kary pieniężnej, zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia, ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza, tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych oraz pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX