Sankcje dla płatnika składek na ubezpieczenia społeczne - OpenLEX

Ziółkowski Paweł, Sankcje dla płatnika składek na ubezpieczenia społeczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sankcje dla płatnika składek na ubezpieczenia społeczne

Komentarz szczegółowo omawia sankcje grożące płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne lub osobie zobowiązanej do działania w imieniu płatnika za nieprzekazywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi w określonej formie. Wskazuje różnicę między sankcją wymierzaną przez ZUS za nieterminowe lub zaniżone wpłaty składek w postaci opłaty dodatkowej a odsetkami karnymi, które sankcją nie są. Podaje zasady ściągania niezapłaconych składek, odsetek oraz kosztów towarzyszących, ustalając zasady pierwszeństwa egzekucji. Porusza kwestie przedawnienia należności oraz postępowania ze składkami nienależnie opłaconymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX