Gawroński Maciej, Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów RODO

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów RODO

Wstęp

W przypadku stwierdzenia przez organ nadzorczy naruszenia przepisów rozporządzenia może on nałożyć administracyjną karę pieniężną niezależnie od innych środków lub działań podmiotów danych.

1.Komu grożą kary

Kary grożą przede wszystkim administratorowi i przetwarzającemu. Ponieważ RODO nie posługuje się terminem podprzetwarzający, tylko „inny podmiot przetwarzający”, to kary zapewne grożą też podprzetwarzającym. Dodatkowo kary grożą podmiotom certyfikującym i podmiotom monitorującym przestrzeganie kodeksów postępowania.

2.Jakie powinny być kary

Zgodnie z art. 83 ust. 1 RODO kary powinny być „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”. Dlatego nie ma się co zżymać, gdy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie dr Edyty Bielak-Jomaa mówi w wywiadzie dla prasy, że kara musi być odstraszająca. Wymyślił to i celowo umieścił w prawie tzw. unijny ustawodawca.

3.Kara większa i kara mniejsza

Rozporządzenie ogólne przewiduje dwa przedziały administracyjnych kar pieniężnych:

a)

do 10 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o łącznym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX