Samorządowe Centra Usług Wspólnych - OpenLEX

Niemiec Renata, Samorządowe Centra Usług Wspólnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 lutego 2022 r.
Autor:

Samorządowe Centra Usług Wspólnych

Od 1.01.2016 r. jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość tworzenia tzw. centrów usług wspólnych, czyli jednostek zapewniających obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową dla organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Wydzielone jednostki mają skoncentrować się na dostarczaniu szczególnych usług przy najniższych możliwych kosztach i jak najlepszej jakości. Oznacza to zmiany w funkcjonowaniu m.in. zespołów administracyjno-ekonomicznej obsługi szkół, które na dotychczasowych zasadach mogą działać nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX