Lewandowski Tomasz, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autor:

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego

Komentarz praktyczny stanowi próbę przedstawienia istoty samodzielności samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie prawa. Samorząd terytorialny bez gwarantowanej przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej samodzielności byłby fikcją oraz przedłużeniem władzy państwowej w terenie. Wprowadzona decentralizacja władzy nie oznacza jednak pełnej autonomii władz samorządowych i możliwości działania bez ograniczeń wskazanych przepisami prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX