Samodzielność instytucji kultury w stosunku do jej organizatora - OpenLEX

Liżewski Sławomir, Samodzielność instytucji kultury w stosunku do jej organizatora

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Samodzielność instytucji kultury w stosunku do jej organizatora

W praktyce czasem trudno dostrzec charakter wzajemnej relację jednostek samorządu terytorialnego i tworzonych przez nie instytucje kultury. W tym przypadku trzeba się kierować zasadą, że jednostki samorządowe mają obowiązek organizować działalność kulturalną, ale działalność taką prowadzą instytucje kultury jako samodzielne podmioty prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX