Bartosiewicz Adam, Samochody osobowe - opodatkowanie podatkiem akcyzowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Samochody osobowe - opodatkowanie podatkiem akcyzowym

Ustawa o podatku akcyzowym zawiera w swej treści zasady realizacji obowiązków podatników w zakresie opodatkowania samochodów osobowych, które jednak nie zawsze są czytelne dla ich adresatów. Niniejszy komentarz stanowi omówienie najważniejszych kwestii związanych z opodatkowaniem akcyzą samochodów osobowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX