Skoczyński Jacek, Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2007 r.
Autor:

Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych

Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych są to utworzone w ramach sądownictwa powszechnego w sprawach cywilnych odrębne jednostki organizacyjne (wydziały) sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W sądach rejonowych tworzy się odrębne jednostki organizacyjne do spraw z zakresu prawa pracy (sądy pracy). W sądach rejonowych, które mają siedziby w miastach będących siedzibami sądów okręgowych z wydziałami ubezpieczeń społecznych albo z wydziałami pracy i ubezpieczeń, tworzy się odrębne jednostki organizacyjne do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (sądy pracy i ubezpieczeń społecznych). W sądach okręgowych i apelacyjnych tworzy się odrębne jednostki organizacyjne do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (sądy pracy i ubezpieczeń społecznych). W sądach okręgowych mogą też być tworzone odrębne jednostki organizacyjne właściwe wyłącznie do spraw z zakresu prawa pracy (sądy pracy) lub wyłącznie do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (sądy ubezpieczeń społecznych).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX