Ryzyko pracodawcy – wybrane zagadnienia - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Ryzyko pracodawcy – wybrane zagadnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ryzyko pracodawcy – wybrane zagadnienia

Każda działalność obarczona jest mniejszym lub większym ryzykiem. Nabiera ono szczególnego charakteru w związku z zatrudnianiem pracowników. Z istoty stosunku pracy oraz przepisów go regulujących wynika zasada ponoszenia przez pracodawcę ryzyka: osobowego, socjalnego, gospodarczego oraz techniczno–organizacyjnego. Warto zatem wiedzieć jak przejawiają się poszczególne rodzaje ryzyka oraz w jaki sposób można zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX