Nazarko-Ludwiczak Ewelina, Rynek opieki długoterminowej a starzejące się społeczeństwo – stan aktualny, wyzwania i szanse

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rynek opieki długoterminowej a starzejące się społeczeństwo – stan aktualny, wyzwania i szanse

Komentarz został poświęcony dogłębnej analizie rynku opieki długoterminowej. Autorka wskazuje na socjologiczne aspekty starzejącego się społeczeństwa oraz omawia istniejące na polskim rynku różnorodne formy zapewnienia opieki ludziom starszym i schorowanym. Zwrócono również uwagę na planowaną politykę rządu w tym zakresie oraz potrzebę nowych regulacji prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX