Ryczałt w sieci szpitali - OpenLEX

Urban Krzysztof, Warmińska-Friberg Ewa, Ryczałt w sieci szpitali

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Ryczałt w sieci szpitali

1.Wstęp

Ustawaz 23.03.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej z.u.ś.o.z. dokonała zasadniczej zmiany systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego polegającej na stworzeniu tzw. sieci szpitali. Istotą powyższego modelu jest alternatywna względem postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie konkursu lub rokowań metoda wyboru realizatorów umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Powyższa zmiana wynikała z braku możliwości adekwatnego do potrzeb zdrowotnych sposobu osiągania dostępności do świadczeń zdrowotnych w ramach postępowań konkursowych. Drugim filarem powyższej regulacji jest system płatności za gwarantowane świadczenia zdrowotne udzielone przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do sieci szpitali, który opiera się na tzw. ryczałcie systemu zabezpieczenia. Na wstępie należy podkreślić, że sposób płatności ryczałtem nie wyczerpuje sposobów płatności za zrealizowane procedury medyczne przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?