Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia w tzw. trybie dyscyplinarnym

Komentarz omawia problematykę rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia w tzw. trybie dyscyplinarnym. W opracowaniu omówiono przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia a także tryb rozwiązania z uwzględnieniem szczegółowych obowiązków, które spoczywają na pracodawcy (zachowanie terminów, obowiązek zasięgnięcia opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, pisemna forma, umotywowane uzasadnienie).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?