Latos - Miłkowska Monika, Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el.
Status: Aktualny
Autor:

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu

Komentarz omawia zagadnienia związane z rozwiązaniem każdego rodzaju umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim. Poruszono w nim problem skuteczności wypowiedzenia stosunku pracy oraz wypowiedzenia zmieniającego. Omówiono przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy oraz bez winy pracownika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX