Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika - OpenLEX

Kostecka Anna, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Szczegółowe omówienie zasad rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika w kontekście okresu ochronnego wynikającego z choroby. Sposób ustalania okresu ochrony pracownika na podstawie jego uprawnień do wynagrodzenia i świadczeń, z podziałem na grupy ubezpieczonych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX