Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - OpenLEX

Zieliński Tadeusz , Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wyczerpujące przedstawienie problematyki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z podaniem definicji i okoliczności. Omówienie strony formalnej takiego wypowiedzenia (treść, forma, skuteczność doręczenia, data oświadczenia woli a data rozwiązania umowy). Szczegółowa analiza przesłanek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, zarówno z przyczyn zawinionych jak i niezawinionych przez pracownika, z wielokrotnym powołaniem się na orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX