Lesińska Joanna, Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który utracił zdolność do wykonywania pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor:

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który utracił zdolność do wykonywania pracy

Komentarz w sposób praktyczny omawia sposób rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony, który po 182 dniach zakończył okres zasiłkowy i w tym samym dniu przedłożył zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające utratę zdolności do wykonywania określonej pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX