Wronikowska Ewa, Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi w publicznych uczelniach wyższych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2014 r.
Autor:

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi w publicznych uczelniach wyższych

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim, podobnie jak nawiązanie stosunku pracy oraz warunki zatrudnienia nauczyciela akademickiego, zostały odrębnie uregulowane w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz szczegółowo omawia przypadki i tryb rozwiązania oraz wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela akademickiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX