Kozłowska Małgorzata, Rozwiązanie stosunku pracy jako warunek wypłaty emerytury

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozwiązanie stosunku pracy jako warunek wypłaty emerytury

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że podjęcie przez ZUS wypłaty emerytury zależy od tego, czy została rozwiązana umowa o pracę z dotychczasowym pracodawcą. Dopóki więc pracownik nie rozwiąże stosunku pracy, nie otrzyma świadczenia emerytalnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX