Sieńko Agnieszka, Rozwiązania i regulacje prawne związane z epidemią COVID oraz konfliktem zbrojnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Rozwiązania i regulacje prawne związane z epidemią COVID oraz konfliktem zbrojnym

Najnowsza historia Polski, Europy, a nawet Świata stawia społeczeństwa przed nadzwyczajnymi wyzwaniami. Oto pierwszy raz w historii cały świat został opanowany przez nowy wirus. Związane z tym lęk, niepewność, nieświadomość skutków zakażenia i samej choroby postawiły rządy przed potrzebą sięgnięcia po nowe rozwiązania, przed potrzebą uczenia społeczeństwo zupełnie nowych zachowań i postaw. I kiedy wydawało się, że tak właściwie pandemia stała się naturalnym elementem tak zwanego codziennego życia, w Europie rozgorzała regularna wojna. Wojna natychmiast zaskutkowała falą emigracji. Emigranci kierowali i kierują nadal to państw ościennych, a przy okazji przyjaznych emigrantom. Jednym z nich stała się Rzeczpospolita Polska. Obok nadzwyczajnych rozwiązań prawnych i społecznych Polska stanęła wobec pilnej potrzeby poradzenia sobie z formalnościami związanymi z falą imigracji z terenu Ukrainy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX