Matusiakiewicz Łukasz, Rozstrzyganie wątpliwości prawnych na korzyść podatnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozstrzyganie wątpliwości prawnych na korzyść podatnika

Dokonana przez ustawę z 5.08.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw nowelizacja procedury podatkowej wprowadziła zasadę interpretowania wątpliwości co do przepisów prawnych na korzyść podatnika. Z założenia bowiem przepisy podatkowe powinny być spójne i zrozumiałe, zaś system podatkowy powinien stwarzać jak najlepsze warunki dla pewności obrotu gospodarczego, konkurencyjności przedsiębiorstw, jak również powinien być zrozumiały z punktu widzenia osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Zmiany weszły w życie 1.01.2016 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX