Biała Monika, Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym

Rozprawy zdalne po wejściu w życie ustawy z 28.05.2021 r. staną się podstawowym sposobem prowadzenia rozpraw cywilnych. Opracowanie ma na celu przybliżenie zasad prowadzenia rozpraw zdalnych, warunków technicznych, jakie należy spełnić, by prawidłowo i skutecznie uczestniczyć w rozprawach zdalnych i wideokonferencjach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX