Biała Monika, Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniach niejawnych w świetle przepisów kpc oraz tzw. tarcz antykryzysowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniach niejawnych w świetle przepisów kpc oraz tzw. tarcz antykryzysowych

Opracowanie niniejsze ma na celu przybliżenie warunków prowadzenia postępowania sądowego i rozpoznania sprawy sądowej na posiedzeniu niejawnym. Wskazane zostaną zarówno pozytywne strony takiego rozwiązania jak i zagrożenia z tego płynące.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX