Masłowski Jarosław, Rozpowszechnianie wizerunku pracownika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozpowszechnianie wizerunku pracownika

Najistotniejszym składnikiem zakładu pracy (przedsiębiorstwa) są ludzie. Nie może więc dziwić fakt, że pracodawcy zdając sobie sprawę z wartości, jaką stanowią zatrudniani przez nich pracownicy, coraz częściej podejmują decyzję o przybliżeniu kontrahentom, w różnych formach, ich sylwetek. Pojawia się jednak pytanie, czy mają do tego prawo? Czy zamieszczenie np. na stronie internetowej lub w folderze reklamowym firmy informacji o zatrudnionych w niej osobach jest dopuszczalne? Jaki może być zakres tych informacji? Czy pracodawca ma prawo posługiwać się imieniem i nazwiskiem pracownika? Czy może opublikować jego zdjęcie? Jak daleko sięga ochrona dóbr osobistych pracownika i jak rozumieć to pojęcie?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX