Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

W dniu 29 października 2013 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, które to opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2013 r. pod pozycją 1347. Zgodnie z założeniem uczynionym przez normodawcę w treści § 11 i § 12, przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 5 grudnia 2013 r., z tym jednak zastrzeżeniem, że znajdują zastosowanie do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2013 r. świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielane są zgodnie z warunkami realizacji określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?