Paszkowski Artur, Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 12 maja 2014 r.
Autor:

Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

W dniu 6 listopada 2013 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, które opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 grudnia 2013 r. pod pozycją 1462. Zgodnie z założeniem normodawcy wynikającym z treści § 11, rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 grudnia 2013 roku, przy czym jego przepisy stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX