Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez rady jst - komisja skarg, wniosków i petycji - OpenLEX

Wilk Jakub, Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez rady jst - komisja skarg, wniosków i petycji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez rady jst - komisja skarg, wniosków i petycji

Podejmowanie czynności przy rozpatrywaniu podań przez organ in gremio nie jest rozwiązaniem optymalnym i ustawowe obligowanie do kierowania wszystkich skarg, wniosków i petycji do wyspecjalizowanej komisji może być uznane za nieuzasadnioną ingerencję ustawodawcy w strukturę wewnętrzną organu jednostki samorządu terytorialnego. Niemniej jednak wszystkie rady i sejmiki muszą przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji korzystać z działań specjalnie do tego powołanej komisji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX