Rozpatrywanie skarg przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - OpenLEX

Fornalik Aneta, Rozpatrywanie skarg przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Rozpatrywanie skarg przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa) to organy, których podstawowym zadaniem jest tworzenie prawa lokalnego, ale z przepisów prawa wprost wynika także kompetencja do rozpatrywania określonych skarg. Komentarz stanowi omówienie wybranych problemów związanych z rozpatrywaniem skarg na podstawie ustaw ustrojowych dla jednostek samorządu terytorialnego i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Podstawowa trudność w określeniu właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do rozpoznania skargi wynika przede wszystkim z właściwego zakwalifikowania pisma wpływającego do urzędu. Z uwagi na ramy opracowania komentarz odnosi się jedynie do wybranych problemów rozpatrywania skarg przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX