Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Różnorodność pokoleniowa - co warto wiedzieć o pokoleniach, aby zrozumieć BB, X, Y, Z?

ALFABET POKOLEŃ NA RYNKU PRACY. CO WARTO o nich wiedzieć, aby zrozumieć BB, X, Y, Z?

Na rynku pracy mamy wyjątkową sytuację, bo po raz pierwszy w historii pracują razem cztery pokolenia pracowników, tzn. Baby Boomers, X, Y, Z. Każde z tych pokoleń jest nośnikiem określonej wiedzy, kompetencji, postrzegania świata – zasoby te odpowiednio wykorzystane mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania zarówno zespołów, jak i organizacji. Z drugiej jednak strony różnice pokoleniowe stają się często zarzewiem problemów komunikacyjnych oraz konfliktów. Z obserwacji prowadzonych podczas prowadzenia szkoleń wynika, że liderzy najwięcej trudności mają ze zrozumieniem dwóch grup pracowników: najmłodszych oraz najstarszych roczników (55+), czyli przedstawicieli pokolenia Z oraz Baby Boomers. Tym pierwszym zarzuca się np. roszczeniowość, nielojalność, tym drugim zaś brak inicjatywy i elastyczności, małe zaangażowanie. Zdarza się, że w zespołach wielopokoleniowych dochodzi do patrzenia na siebie w kategoriach „my-oni”, co wiąże się bardzo często z brakiem zrozumienia dla określonych zachowań, czy potrzeb. Czym zatem charakteryzują się poszczególne pokolenia? Na ile jesteśmy różni, a na ile podobni? Co pomaga w niwelowaniu stereotypów?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację