Koc Stanisław, Waślicki Tadeusz, Różnice kursowe w świetle prawa podatkowego i bilansowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Różnice kursowe w świetle prawa podatkowego i bilansowego

Ustawy o podatku dochodowym przewidują możliwość wyboru przez podatnika metody ustalania różnic kursowych wpływających na dochód podatkowy. Może on wybrać metodę: podatkową albo księgową. Poniżej kompleksowe omówienie zasad ustalania różnic kursowych według tych metod, w szczególności przy zapłacie należności oraz zobowiązań, kompensacie rozrachunków zagranicznych, a także od własnych środków pieniężnych oraz od kredytów i pożyczek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX