Suchanowska Joanna, Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy

Jeżeli pracownik wykonuje pracę ponad obowiązujące go normy czasu pracy lub ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, świadczy pracę w godzinach nadliczbowych. Gdy taka dodatkowa praca ma miejsce po godzinach normalnej pracy pracownika, powstają tzw. dobowe godziny nadliczbowe – wynikające z przekroczenia obowiązującej pracownika dobowej normy czasu pracy. Nie jest to jednak jedyny przypadek powstania tego rodzaju pracy nadliczbowej. Odpracowywanie prywatnych wyjść czy rozpoczynanie pracy o godzinie wcześniejszej niż dnia poprzedniego również ją powodują. Ważne jest zatem aby wiedzieć kiedy praca nadliczbowa z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy powstaje i jak ją rekompensować.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX