Rozliczenia z ZUS - obowiązki płatnika składek - OpenLEX

Kostrzewa Piotr, Rozliczenia z ZUS - obowiązki płatnika składek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Rozliczenia z ZUS - obowiązki płatnika składek

Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne zatrudniające pracowników, zleceniobiorców, nakładców od wypłacanych im za wykonaną pracę wynagrodzeń i innych świadczeń zobowiązane są obliczać, rozliczać i przekazywać na właściwe rachunki bankowe różnego rodzaju świadczenia o charakterze publicznoprawnym. Do takich świadczeń należą między innymi składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, których pobór należy do zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX