Sługocka Martyna, Rozliczenia środków funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Rozliczenia środków funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej

Zarządy spółdzielni mieszkaniowych od ponad dziesięciu lat zobowiązane są do prowadzenia ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego dla każdej nieruchomości. Mimo wciąż występują rozbieżności w zakresie jej stosowania w praktyce. Komentarz wyjaśnia, czym jest fundusz remontowy oraz ile funduszy może prowadzić jedna spółdzielnia. Dodatkowo przytoczone orzecznictwo i interpretacje dostarczają wskazówek, w jaki sposób środki funduszu powinny być rozliczane w odniesieniu do każdej nieruchomości, a przede wszystkim w jaki sposób ewidencjonować wpływy na ten fundusz. Analiza obowiązujących przepisów i orzecznictwa ułatwi prowadzenie ewidencji funduszu remontowego oraz umożliwi szybkie rozwiązanie sporów powstałych w związku z rozliczeniem funduszu remontowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX