Sługocka Martyna, Rozgraniczanie nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Rozgraniczanie nieruchomości

Granice nieruchomości gruntowych często stają się przedmiotem sporów między ich właścicielami. Ustawodawca, w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej p.g.k., stworzył kompleksową regulację postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Postępowanie to stanowi hybrydę postępowania administracyjnego i cywilnego, dając jednocześnie możliwość kształtowania prawa własności właścicielom nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX