Oleksyn Magdalena, Równoważny system czasu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Równoważny system czasu pracy

Komentarz dotyczy systemu równoważnego czasu pracy. W jego treści zdefiniowano równoważenie norm czasu pracy oraz wyliczono specjalności i rodzaje prac, w których konieczne i uzasadnione jest wprowadzenie takiego systemu. Komentarz określa podstawowy okres rozliczeniowy, zasady i tryb przedłużania go, a także wskazuje inne systemy czasu pracy, które nie mogą być łączone z systemem równoważnego czasu pracy. Wskazano ponadto na możliwość odmowy przez pracownika zatrudnienia w równoważnym systemie czasu pracy i omówiono prawo do wynagrodzenia w takim przypadku. Przedstawiono wreszcie wymiar należnego wypoczynku pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie pracy oraz grupy pracowników, których wymiar pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX