Rzewuska Małgorzata, Ufnal Małgorzata, Równowaga praca-życie prywatne a zjawisko wypalenia zawodowego i downshiftingu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Równowaga praca-życie prywatne a zjawisko wypalenia zawodowego i downshiftingu

Artykuł zawiera rozważania wokół tematu równowagi praca-życie prywatne oraz możliwych konsekwencji jej braku, co może skutkować zjawiskiem wypalenia zawodowego lub downshiftingiem (z odniesieniem do badań zjawiska w Australii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz na podstawie artykułu Małgorzaty Ufnal „Downshifting – kiedy mniej znaczy więcej”). Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę obu zjawisk, ze wskazaniem podobieństw i różnic pomiędzy nimi. Tekst pokazuje znaczenie, jakie dla pojawienia się tych zjawisk ma środowisko i organizacja pracy, jak również uwarunkowania osobiste pracownika. Proponuje także praktyczne działania, które pracodawca może podjąć, aby zadbać o jakość życia pracowników oraz wskazuje na indywidualną odpowiedzialność pracownika w tym obszarze. Omówiono również bezpośrednie przełożenie dbałości pracodawcy w zakresie work life balance na efektywność organizacji w dłuższej perspektywie czasu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX